Oznamy

Oznam

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v  súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiaka je nariadená karanténa v triede 7.A   do 10.05.2021 (vrátane).
V tejto triede bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa inštrukcií triedneho učiteľa.

Žiaci a určení zamestnanci:

Vzdelávanie žiakov od 26.4.2021

Žiaci 1. stupňa pokračujú v terajšom prezenčnom režime.

Od 26. 4.2021(pondelok) sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 2. stupňa. Online vyučovanie už nebude.

Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
2. Výnimka z testovania: 

"DEŇ ZEME" u nás v škole

Zemská klíma sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. Obzvlášť negatívne sú dopady na životy detí, ktorých kvalita sa v dôsledku zmeny klímy bude prudko zhoršovať. 
Dnes, 22. apríla 2021 sa uskutočnila v exteriéri, ale aj v interieri našej školy oslava modrej planéty – Zeme, ktorá je pre ľudstvo životodarným, fascinujúcim a nenahraditeľným domovom.
A aká bola? Fantastická, pracovná, náučná, zábavná, kreatívna a hlavne pre naše deti motivujúca a inšpirujúca aj do budúcnosti.

Poďakovanie

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vám v mene všetkých detí a zamestnancov školy veľmi pekne poďakovali za dodržiavanie všetkých opatrení a vyhlášok, ktoré sa nás počas tejto situácie týkajú.

S úctou
vedenie školy

2% dane

Milí rodičia,

ešte stále je možnosť poskytnúť škole 2%.
V prípade, že chcete pomôcť škole, tlačivo nájdete tu v prílohe, alebo na vrátnici školy. Stačí priniesť potvrdenie a všetky potrebné veci za vás vybaví škola.
Ďakujeme, že takýmto spôsobom podporíte výchovno-vyučovací proces vašich detí v škole.
Pozor malá zmena: Suma do výšky 2% sa zaokrúhľujú matematicky.

vedenie školy

Vyučovanie od 12.04.2021

Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov.
Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní. 

Prihlásiť sa na odber Oznamy