Oznamy

Online verzia školského časopisu IRIS

Milí žiaci, milí rodičia a milí čitatelia!

S potešením Vám predstavujeme náš školský časopis Iris, ktorý sme si pre Vás pripravili v online podobe pod vedením p. učiteľky Lindy Kyselovej. V časopise nájdete články zo života školy a tvorby žiakov. Veríme, že sa Vám časopis bude páčiť a určite si v ňom nájde každý niečo pre seba. Bližšie informácie Vám poskytne editoriál. Užite si časopis a spríjemnite si dni v karanténe.

Budúci týždeň pokračujeme v nezmenenom režime

Vážení rodičia,

v budúcom týždni (od 15.3.2021 do 19.3.2021)  pokračujeme v nezmenenom režime. Škola je otvorená na prezenčné vyučovanie iba pre tých žiakov, ktorých zákonní zástupcovia patria buď do kritickej infraštruktúry, alebo im ich zamestnávateľ neumožňuje vykonávať prácu z domu (tzv. home office).

V prípade, že sa u Vás  (v rámci podmienok) niečo zmenilo a dieťa by malo nastúpiť do školy, kontaktujte, prosím, vedenie školy.

Organizácia vyučovania od 8.3.2021

Na základe Rozhodnutia starostu MČ Bratislava - Petržalka zo dňa 5.3.2021  Vám oznamujeme, že od 8.3.2021 sa žiaci 1. - 9. ročníka budú vzdelávať dištančne. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať len na 1. stupni a to pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a  pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti a žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Všetci žiaci sú zo stravy odhlásení.

Ďakujeme za porozumenie

vedenie školy

Zápis detí do prvého ročníka

Zápis detí do 1. ročníka na  ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8 sa uskutoční v dňoch 9. a 10 apríla 2021 (piatok a sobota).  

Keďže v súčasnej výnimočnej situácii nie je možné zorganizovať zápis detí klasickým spôsobom, očakávame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s ním vypracujeme usmernenie pre zabezpečenie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ, ktorú zverejníme na stránke našej školy.
Elektronickú prihlášku zverejníme od 01.04.2021

Vzdelávanie žiakov od 8.3. 2021

Vážení rodičia !  

Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. /obaja zákonní zástupcovia, resp. samoživiteľ/  Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať potvrdením od zamestnávateľa.

2. Deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

Prihlásiť sa na odber Oznamy