Nepedagogickí zamestnanci

ÚČTOVNÍČKA / EKONÓMKA

 • Nagyová Erika

PERSONALISTKA / MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA

 • Kasáková Zuzana

SPRÁVCA SIETE / WEBSTRÁNKY

 • Ľubomír Troppa

ŠKOLNÍK

 • Uzola Imrich

 

UPRATOVAČKY

 • Junasová Margareta
 • Navrátilová Patrícia
 • Böhmová Ružena
 • Uzolová Dagmar
 • Júlia Bačkádyová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 • Knotková Zlata

ZAMESTNANKYNE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 • Sedláčková Silvia
 • Ručková Iveta
 • Křehká Ildikó
 • Telehaničová Magdaléna
 • Hricová Alena

Skola: