Anglický jazyk

Anglický jazyk kukucik Po, 13.01.2020 - 13:10

Anglický jazyk sa vyučuje na našej škole od 1. ročníka. Učitelia prispievajú k vytváraniu pozitívneho vzťahu k jazyku a k budovaniu sebavedomia tak, aby žiaci dokázali používať anglický jazyk nielen v škole, ale aj mimo triedy v bežnej komunikácii s anglicky hovoriacicimi ľuďmi. Na prvom stupni si žiaci osvojujú každonenné výrazy a najzákladnejšie frázy. Počúvaním s porozumením a opakovaním získajú schopnosť predstaviť sa a povedať o sebe najdôležitejšie informácie.

Prihlásiť sa na odber Anglický jazyk