Organizačné pokyny

Organizačné pokyny

Stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia,

ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023, je potrebné vypísať zápisný lístok  stravníka /len 1. ročník, noví stravníci a deti z Ukrajiny/ zverejnený na stránke školy. Podpísaný lístok treba vrátiť buď osobne alebo emailom do 30.8.2022  na:

sjzscerba@zscerba.edu.sk 

Platba na september:

  • I.st. 32,- € 
  • II.st.35,- €

Diéty:            

VZN - výšky príspevkov

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020.

Prihlásiť sa na odber Organizačné pokyny