Aktivity

Kúsok svojho srdca

Nie všetci majú možnosť byť na Vianoce s blízkymi, nie všetci dostanú darčeky a milé želania. Tou z najviac rizikových skupín sú práve osamelí seniori či seniori v zariadeniach sociálnych služieb. Naša základná škola sa počas adventu každoročne pokúša zapáliť svetielko v ich očiach čo i len na chvíľočku. Inak tomu nebolo ani tento rok! Darčeky určené pre seniorov z  Domu Tretieho Veku - Domu seniorov, Polereckého č. 2 v Bratislave sú už na mieste. Nie je pri tom dôležité, či darček dostane Jozef, Marienka alebo Kvetoslava, či Ferdinand, ale aby každý z nich splnil spomínaný účel.

Vianoce sú tu zas...

Je december, rok sa pomaly blíži ku svojmu záveru a naše domovy sa začínajú odievať do slávnostného šatu vianočnej výzdoby. V nejednom dome rozvoniava vianočné pečivo, počúvajú sa vianočné piesne a rodina sceľujesvoju lásku k jej členom. K tejto atmosfére  už neodmysliteľne patria aj vianočné trhy na našej škole. Aj prostredníctvom nich sa snažíme priblížiť k tradíciám sviatkov pokoja a vytváraniu pozitívnej predvianočnej nálady.

Po stopách predkov - Stredovek

Naše putovanie po stopách predkov sa zastavilo v období stredoveku. Nastáva spojenie dedičstva Rímskej ríše s barbarskou kultúrou Germánov, Keltov a Slovanov. Nositeľom vzdelanosti je cirkev. Územie Európy je rozdelené na kráľovstvá, vládne im kráľ. Pomocou svojich vazalov kráľ spravuje územie, vedie obranné a útočné vojny. Právo sa mení od tradičného-zvykového na písané, kráľ vydáva zákonníky, privilégiá a colné predpisy.

Týždeň zdravej výživy - 14.10. – 18.10.2022

Vyvážená strava je dôležitá v každom veku, no začať sa s ňou musí už odmalička. 
Vitamíny a minerály, bielkoviny, vlákniny, malé množstvo tukov, mlieko i mliečne výrobky. Stopku by mali mať mastné, vyprážané i sladké jedlá a veľa soli. 
Na našej škole sa tejto téme v rámci Svetového dňa zdravej výživy venujeme každoročne.  
Inak tomu nebolo ani tento rok. Vyučovanie v tomto týždni bolo obohatené o aktivity zamerané na zdravú výživu. Tie sa prelínali počas celého dňa na viacerých vyučovacích hodinách,v niektorých triedach i za prítomnosti starých rodičov. 

V predvečer sviatku Martina počasie sa mení, prituhne a chladí.

Príbeh Martina deti spoznali cez rozprávanie učiteľky. Narodil sa v Maďarsku. Bol synom rímskeho vojaka a tiež sa stal rytierom. Nemal však srdce tvrdé a neľútostné, ale dobré a šľachetné. Potom, ako ho tulák prosil o plášť na zohriatie a on svoj plášť, tak potrebný pre vojaka a svojho koňa, rozdelil na polovicu a jednu dal tulákovi, zahodil remeslo vojaka a sral sa mníchom. Meno Martin pochádza z názvu planéty Mars a mena rímskeho boha vojny. Martin je patrón vojakov.
Martin na bielom koni pricvála a za noc snehom krajinu prykrýva.

Predkovia v čase!

 

Čas je zázračná veličina. dá sa ním čarovať, o čom sme sa presvedčili aj my na hodinách vlastivedy cez časovú os a projekt "Po stopách  našich predkov". 
Časová priamka nám pomáha orientovať sa v čase, sú na nej znázornené poradia a udalostí, v ktorom sa odohrali od minulosti po súčasnosť. Vyznačujú sa na nej roky, mesiace, dni. Vďaka nej sme navštívili a opustili obdobie praveku a pred sebou máme obdobie stredoveku.

Agility show

10. októbra sa deti z ŠKD zúčastnili agility show na školskom dvore našej školy. Cvičitelia s piatimi psíkmi predviedli deťom psí slalom, preskoky cez prekážky a ďalšie "akrobatické " kúsky, ako výskok na chrbát cvičiteľa, či chôdzu pomedzi nohy. Deťom sa to veľmi páčilo, výskali, tlieskali. Najväčsím zážitkom pre deti bola možnosť vyskúšať si individuálne viesť psíka cez prekážky. Keďže boli psíkovia veľmi priateľskí, deti ich mohli hladkať, dať im psie dobroty, viesť ich na vôdzke. Akcie sa zúčastnili aj niektorí rodičia. Pre deti to bol veľký zážitok.

Hviezdy na dosah!

Na okraji Hlohovca, na kopci zvanom Svinná hora, sa nachádza hvezdáreň nesúca meno jedného z najvýznamnejších osobností v slovenských dejinách, ktorý bol zároveň i astronómom, M. R. Štefánika. Hvezdáreň vlastní nielen druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku,  ale sa v nej nachádza i jedno z mála slovenských planetárií.  Keďže nás zaujíma vesmír, rozhodli sme sa túto hvezdáreň a planetárium navštíviť aj osobne so žiakmi 4.A a 4.B dňa 3.11.2022. Na fantastickej a vesmírnej ceste plnej otáznikov nás sprevádzala Kamilka s Malým princom.

Prihlásiť sa na odber Aktivity