Aktivity

Naše dievčatá v okresnom kole Slávik Slovenska

12.5.2022 sa uskutočnilo na ZŠ Tupolevova okresné kolo 30. ročníka súťaže Slávik Slovenska. Atmosféra bola neopísateľná. Za najvzácnejšiu chvíľu ako pedagóg považujem situáciu, keď v čase čakania na výsledky, začali všetci účinkujúci spoločne a s radosťou spievať množstvo ľudových piesní.
Všetky naše žiačky vzorne reprezentovali školu v rámci svojich kategórií:

I. kategória: Hanka Matúšková z 1.A 
Hanka bola jedna z najmladších účastníčok a odvážne môžeme povedať, že jej usilovnosť pri nácviku, ale aj samotný spevácky výkon skutočne nesklamali. 

CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU: Od Viedne k Štúrovcom

Geografia, dejepis, vlastiveda, slovenský jazyk či matematika? Predmety, ktoré môžete skĺbiť v rámci jednej hodiny a ani o tom neviete. O tom, že sa to dá, sa mohli na vlastné oči presvedčiť žiaci našej školy 27.4.2022, kedy k nám zavítala šermiarsko - divadelná kumpánia „VIA HISTORICA“ s jediným cieľom - previesť nás cestou od Viedne k Štúrovcom. Ich predstavenie  bolo pútavé, nápadité, neraz i komické a deťom poskytlo odpovede na otázky ako: „Viete, že Slováci sa začali vnímať až v 19. storočí ako svojbytný národ?

Slávik Slovenska – školské kolo

Dnes sa školou ozývali hlasy najtalentovanejších žiakov z jednotlivých tried. V tento deň sa u nás konalo 
školské kolo súťaže Slávik Slovenska. O tom, že o folklór a ľudové piesne je stále záujem, nás presvedčila 
aj účasť. Celkovo sa zapojilo do súťaže 43 žiakov. 
Najzvučnejšie hlasy mali títo žiaci:

I. kategória - ročníky 1. - 3.
1. miesto: Hana Matúšková,  1.A
2. miesto: Svetlana Caganová a Hana Antošková   - žiačky 1.B 
3. miesto:  Izabela Jantáková a Hana Benešová  - žiačky 3.A

Deň zeme

Žijeme na krásnej planéte Zem a využívame všetky jej bohatstvá. Berieme veľa a vraciame málo. A preto je našou povinnosťou svoju planétu chrániť, čistiť a neubližovať jej.
Táto kampaň mala veľký ohlas medzi americkými študentmi a práve 22. apríla v roku 1970 oslávili prvý Deň Zeme.

Projektový deň s domácimi miláčikmi

V prírodovede 3. ročníka sa žiaci dozvedajú bližšie informácie o živočíchoch. Hoci sa snažíme deťom priblížiť ich stavbu, rozmnožovanie,potravu či spôsob a vek života čo najbližšie,  najlepšie sa to naučia, ak to vidia na vlastné oči. 
Počasie nám prialo, preto sme v piatok 13.4.2022  mohli uskutočniť svoj plán „Projektový deň v spoločnosti svojich domácich miláčikov“. 

Hviezdoslavov Kubín 15.3.2022 - školské kolo 1.stupeň

V utorok 15.3.2022 sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola postúpilo 21 žiakov z prvého až štvrtého ročníka. Literárna súťaž mala dve kategórie – prednes poézie a prózy. 
Žiaci sa zvládli naučiť pomerne dlhé texty bez chýb, preto to porota nemala ľahké. Súperili dokonca i súrodenci.
Do okresného kola  v prednese poézie postúpila žiačka z 3.B triedy. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a umiestneným gratulujeme k ich úspechu. Postupujúcej žiačke želáme veľa šťastia.

Projekt "Deti pre Bratislavu" podporilo Školské kultúrne centrum

Magistrát mesta Bratislaa už tretí rok podporuje projekty žiakov z bratislavských škôl. Projekt poslankyne a riaditeľky Slovak Fashion Cousil Dany Kleinert, Deti pre Bratislavu, uskutočňuje detské nápady, a tým podporuje Bratislavu v oblasti ekológie a kultúry. Dáva možnosť žiakom a ich učiteľom, aby navrhli spôsoby, ako skrášliť okolie svojej školy, zlepšiť vzťahy v miestnych komunitách a zlepšiť kvalitu vzdelávania a celkovo života v meste. Zároveň jednotlivé projekty sa stávajú prospešnými širokej verejnosti. Projekt podporil primátor Matúš Vallo a ďalší poslanci z PS SPOLU.

„Sladšie je dať, než brať.“

Vianočné sviatky sú  o pokore, vďačnosti, ale predovšetkým o láske k blížnym. 
Niektorí blížni - dôchodcovia, však to šťastie z rôznych dôvodov nemajú a Vianoce nebudú tráviť v kruhu rodiny.
Myslíme na nich každý rok, preto sme sa dnes 14. decembra 2021 vybrali za nimi do Domu tretieho veku na Poloreckého ulici v Petržalke, aby sme im odovzdali vianočné balíky od našich detí. Deti 1. stupňa vítajú túto aktivitu každý rok...do balíčka ukryjú darčeky a potrebné veci na každý deň...plus napíšu krásny hrejivý pozdrav.

Prihlásiť sa na odber Aktivity