Internetová žiacka knižka

Internetová žiacka knižka je sprístupnená zákonným zástupcom od 31.01.2012. 

 Komplexný internetový systém na zadávanie a zobrazovanie známok žiakov,odosielanie známok emailom, zobrazovanie oznamov rodičom .... 

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

Vaša škola má zabezpečený prístup do Digitálnej učebnice na portáli www.bezkriedy.sk . V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 43.000 najlepších materiálov od pedagógov z Virtuálnej knižnice, rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Digitálna učebnica je skvelý pomocník aj pre domácu výučbu žiakov, ktorí sa z dôvodu karantény nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. V súčasnosti ju používa ako obľúbený doplnok prezenčnej výučby vyše 100.000 žiakov.
Keďže do Digitálnej učebnice ešte nemajú prístup všetci žiaci Vašej školy, zasielame Vám zoznam triednych kódov pre prihlásenie sa do Digitálnej učebnice na www.bezkriedy.sk. Tento zoznam prosím prepošlite učiteľom, každý z nich môže svoj triedny kód preposlať rodičom. To je všetko, čo treba urobiť, rodičia sami registrujú svoje deti. Nemusíte nič rozdávať, riešiť GDPR, ani nič iné.

učiteľ   triedny kód
Andrea Ambrusová   sSJ7gVB
Petra Balejová   E6D3wXp
Sandra Bukaiová   3oZtJNc
Eva Čeřovská   3GdpCaF
Zora Dóczyová   nVXdGaQ
Adriana Dvorská   Jx78WUA
Andrea Farkašová   4RifkoD
Ľudmila Gábrišová   Fa9EoVL
Miroslava Gričová   CZYr6ko
Miroslava Gričová   Z9BGFeQ
Ľubica Hargašová   8rUqbJ7
Silvia Chatrnúchová   irPbvV5
Vladimír Ivan   hRN7bnQ
Martina Ivanová   xGk23KQ
Katarína Kokavcová   JCTYmq7
Jana Koláriková   brSBcV7
Mária Krchnáková   HPmZ73F
Linda Kyselová   AFa4WU6
Renata Langová   T9EPCB8
Miriama Lányová   LmNe2u4
Dagmar Mikičová   uMP9JBv
Erika Miklášová   EDj3Bur
Anna Pavlíková   ZsLVgJ9
Monika Pethöová   U57udK2
Helena Podstavková   vLckS7B
Anna Poláčková   RJFwnQo
Magda Pravdová   M5KEqph
Jozef Šuhajda   RUTjnid
Janette Teplická   V3Kgb4p
Iveta Trangošová   3BVJsTw
Alena Zlatošová   A4WhNTn
Renáta Žákovičová   A4xX2Wm
Lucia Žuffová   P6pSrJU

Registrácia žiakov rodičmi sa realizuje na wwww.bezkriedy.sk . Učitelia, ktorí nie sú triedni, môžu túto správu ignorovať.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám pekný deň

Vyučovací proces