Spolupráca s organizáciami

Máme radi Petržalku

V októbri tohto školského roku po prvýkrát začal na našej škole pracovať pod vedením p. uč M. Ivanovej krúžok s názvom "Máme radi Petržalku". Na začiatku sme sa chceli zamerať na poznávanie, objavovanie a zveľaďovanie okolia našej školy a tak budovať a posilňovať u detí kladný vzťah k miestu, kde žijeme. A tak sme v októbri začali asi tým najjednoduchším : čistením okolia našej školy. Ale dobrá myšlienka nenechala na seba dlho čakať a oslovili nás mladí ľudia, ktorým tiež naše okolie nie je ľahostajné, Terka Kyseľová a Janko Urban.

Prírodovedné prednášky

Už tretí školský rok deti našej školy absolvujú cyklus prírodovedných prednášok na rôzne zaujímavé témy, ktoré v učebnicich nenádejte. Hlavným cieľom prednášok je prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode. Prednášky sú vedené hravou formou, obohatené o pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živézvieratá a rastliny), hry a tvorivé aktivity, čím sa u detí prebúdza chuť „poznávať a mať rád“.

Prihlásiť sa na odber Spolupráca s organizáciami