Oznam pre stravníkov / 2020 - 2021/

Zápisný lístok

V prípade záujmu o stravovanie  v školskej jedálni, je potrebné vyplniť a podpísať Zápisný lístok. Vyplnený zápisný lístok (najneskôr do 31.8.2020 do 11:00 hod.) môžete vhodiť do schránky školy pri hlavnom vchode, alebo odovzdať v školskej jedálni pri zadnom vchode vo štvrtok 27.8.2020 od 7:00 do 13:00 hod. alebo odovzdať na vrátnici školy. Zápisné lístky budú  dostupné od 25.8.2020 aj pri vchode do školy. Zápisný lístok musia vyplniť len rodičia pre žiakov 1. ročníka a noví žiaci.

Ďakujeme všetkým rodičom vopred za dodržiavanie termínu úhrad i za vyplnenie všetkých potrebných údajov v zápisnom lístku stravníka.

Diétne stravovanie - Informácie pre rodičov žiakov s diétnym stravovaním

Všetky informácie ohľadom diétnej stravy u vedúcej školskej jedálne Zlaty Knotkovej +421262244108

Ak školské zariadenie navštevuje dieťa/žiak, ktoré na základe predloženého potvrdenia od odborného lekára – špecialistu nemôže konzumovať stravu pripravovanú v ŠJ a rodič mu bude zabezpečovať stravu individuálnou donáškou, je potrebné vyplniť nasledovné tlačivo:

  • Žiadosť o vyplácanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom z dôvodu predpísanej diéty na školský rok 2020/2021, príloha č. 1
    • povinnou prílohou k žiadosti je originál potvrdenia lekára špecialistu o diéte,
    • vyplnenú žiadosť odovzdá rodič v ZŠ nasledovne:
    • s donáškou do zariadenia – vedúcej ŠJ
    • stravovanie doma – Mgr. Janette Teplickej –zástupkyne riaditeľky
stravovanie