Vzdelávanie žiakov od 19.4.2021

Od 19. 4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka.

rozhodnutie ...

Vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka pokračuje od 19.1.2021  dištančnou formou.
Vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka sa od 19.4.2021 bude realizovať prezenčne podľa vypracovaného Plánu adaptačného a poodaptačného  obdobia.
Vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka, ktorých sa rodičia rozhodli, že deti od 19.4.2021 nenastúpia na prezenčnú formu vzdelávania, bude prebiehať formou zadávania úloh.

Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
2. Výnimka z testovania: 

  • ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (stačí aj SMS správa o pozitívnom teste)
  • ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní - stačí aj SMS správa o pozitívnom test (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)
  • ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní
    Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8a)

3. žiak 2. stupňa bude používať  rúško, ale ak chce, môže i respirátor

vyhláška 175/2021.pdf

Stravovanie: ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, musí sa prihlásiť cez aplikáciu alebo mailom.

 

Oznamy_spravy