Vzdelávanie žiakov od 26.4.2021

Žiaci 1. stupňa pokračujú v terajšom prezenčnom režime.

Od 26. 4.2021(pondelok) sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 2. stupňa. Online vyučovanie už nebude.

Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
2. Výnimka z testovania: 

  • ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní (stačí aj SMS správa o pozitívnom teste)
  • ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 180 dní - stačí aj SMS správa o pozitívnom test (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá)
  • ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní
    Tieto skutočnosti zákonný zástupca žiaka zaznačí do čestného vyhlásenia (formulár 8a)

3. žiak 2. stupňa bude používať  rúško, ale ak chce, môže i respirátor

V prípade ak zákonný zástupca žiaka  neabsolvuje testovanie a z toho dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, alebo z obavy a zdravie nedá dieťa do školy, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt  so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťťa. Rodič má právo opakovane ospravedlniť dieťa z vyučovania  až na 5 dní.

Rozhodnutie ...

Vyhlásenie o bezinfekčnosti ...

Súbor
Oznamy_spravy