Pravidlá platné od 29.4.2021

Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov a ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

Kloktacie testy
Aj napriek vyhlásenia o ukončení testovania žiakov na školách, naša škola  pokračuje  v testovaní na základe Vášho záujmu - na princípe dobrovoľnosti.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 

Oznamy_spravy