Overovanie údajov z elektronického zápisu do 1. ročníka.

Dňa 21.5.2021 od 15:00 do 19:00 a 22.5.2021 od 9:00 do 17:00 prebehne  overovanie údajov z elektronického  zápisu do 1. ročníka.
Na overenie údajov je potrebné sa objednať !!! 
Overovanie bude bez prítomnosti detí a je potrebná účasť oboch zákonných zástupcov, alebo splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
Na overenie osobných údajov donesú zákonní zástupcovia občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Oznamy_spravy