Elektronické testovanie NUCEM

V období od 19.4. do 19.5.2021 absolvujú žiaci 9.ročníka elektronické testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a v období od 3.mája do 28.mája 2021 žiaci 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v spolupráci s NUCEMOM (národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania). 
Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov. Výsledky súčasne poskytnú učiteľom spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov a tak im umožnia efektívne identifikovať nedostatky v dôsledku dištančného vzdelávania.
Tieto testy nebudú v tomto období učitelia hodnotiť ani klasifikovať.
Dosiahnuté výsledky sú však pre učiteľov užitočnou spätnou väzbou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí žiakov.
Login, prístupový kľúč a bližšie informácie poskytnú žiakom naši administrátori testovania.