Prevádzka ŠKD

Prevádzka školského klubu detí:

  • ranná ŠKD od 6:30 h bez miešania detí - vo vestibule školy
  • poobedňajšia ŠKD do 17:00 h.
Oznamy_spravy