Angličtina na ZŠ Černyševského Start Right

zápis na školský rok 2022/2023

ZŠ Černyševského  v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti. Výučba v priestoroch ZŠ v rámci školského klubu. Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom školy ZŠ Černyševského.

Rodičia môžu zapísať svoje deti  už teraz vyplnením a odoslaním
ONLINE PRIHLÁŠKY.  

Výhody angličtiny START RIGHT:

  • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe, v malých skupinách
  • 2x45 minút, pondelok a streda po vyučovaní
  • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
  • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene
  • cena za jeden polrok 220 Eur ( vyučujeme v dvoch semestroch od 26.9.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023 – 18.6.2023)
  • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku

  • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (napr. z dôvodu pandémie) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

 

International House Bratislava, s.r.o.

Námestie SNP 14

www.ihbratislava.sk

info@ihbratislava.sk

 

 

 

Oznamy_spravy