Pomáhame ako vieme ...

Aj my sme jedna z tých škôl, ktorá sa rozhodla pomáhať ukrajinským rodinám. K dnešnému dňu sme prijali 25 ukrajinských detí. Do ich adaptácie sa zapojili všetci - deti, učitelia a rodičia.
V triedach urobili zbierky základných školských potrieb, tašiek, prezuviek, oblečenia. Za pomoci rodičov sme zorganizovali veľkú zbierku drogistického tovaru, hračiek, školských potrieb a oblečenia, kde si ukrajinské matky mohli vybrať, čo potrebujú. Rodičia chcú prispievať aj finančne, chcú zakúpiť deťom pracovné zošity, dokonca prispieť aj na „Školu v prírode“.
Učitelia sa zapojili do finančnej zbierky na potraviny. Pani riaditeľka zorganizovala „Komunitné popoludnie“ s celými ukrajinskými rodinami, kde im predstavila všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí učia ich deti, alebo majú s nimi jazykový kurz.
Jeden z našich rodičov pán DRÁBIK, Peter, doc. Ing., PhD., MSc.,dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a  pani Doc. RNDr. Beáta Brestenská, Phd. z PF UK Bratislava, nám popri všetkej pomoci dohodli  aj spoluprácu s ukrajinskými študentami vysokej školy, ktorí chodia k nám vypomáhať cez vyučovanie alebo do ŠKD prípadne sa venujú  rodinám aj cez víkendy.
Sme radi, že môžeme pomôcť deťom v núdzi.  

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy