Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Oznamujem Vám, že dňa  06.04.2022 udeľujem, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiakom 5. – 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - personálne zabezpečenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.
Žiaci uvedených ročníkov budú odhlásení z obedov. V prípade záujmu o obed prosím prihlásiť dieťa cez aplikáciu.

Mgr. Zora Dóczyová
riaditeľka školy

Oznamy_spravy