Slávik Slovenska – školské kolo

Dnes sa školou ozývali hlasy najtalentovanejších žiakov z jednotlivých tried. V tento deň sa u nás konalo 
školské kolo súťaže Slávik Slovenska. O tom, že o folklór a ľudové piesne je stále záujem, nás presvedčila 
aj účasť. Celkovo sa zapojilo do súťaže 43 žiakov. 
Najzvučnejšie hlasy mali títo žiaci:

I. kategória - ročníky 1. - 3.
1. miesto: Hana Matúšková,  1.A
2. miesto: Svetlana Caganová a Hana Antošková   - žiačky 1.B 
3. miesto:  Izabela Jantáková a Hana Benešová  - žiačky 3.A

II. kategória - ročníky 4. - 6.
1. miesto: Eliška Školkayová,  5.B
2. miesto: Soňa Šmýkalová, 6.B 
3. miesto: Eliška Příhodová,  5.B 


III. kategória – ročníky 7. – 9.
1.miesto:  Eva Miklániková, 7.A.
2.miesto Petra Sekáčová, 7.A.
3.miesto:  Viktória Manková, 7.A.


Všetkým zúčastneným patrí naše uznanie za účasť, výhercom gratulujeme a prajeme im mnoho úspechov na okresnom kole.

Fotogaléria ...

 

Oznamy_spravy