CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU: Od Viedne k Štúrovcom

Geografia, dejepis, vlastiveda, slovenský jazyk či matematika? Predmety, ktoré môžete skĺbiť v rámci jednej hodiny a ani o tom neviete. O tom, že sa to dá, sa mohli na vlastné oči presvedčiť žiaci našej školy 27.4.2022, kedy k nám zavítala šermiarsko - divadelná kumpánia „VIA HISTORICA“ s jediným cieľom - previesť nás cestou od Viedne k Štúrovcom. Ich predstavenie  bolo pútavé, nápadité, neraz i komické a deťom poskytlo odpovede na otázky ako: „Viete, že Slováci sa začali vnímať až v 19. storočí ako svojbytný národ?
Čo spravilo národ z ľudí, ktorí sa predtým definovali skôr na základe náboženstva, cechu alebo profesie? Ako ovplyvnili národné povedomie Slovákov v Uhorsku i Széchenyiho reformy, ktoré pomaly industrializovali predtým poľnohospodársku krajinu?
Čo znamenala nová sloboda pre nemaďarských občanov Uhorska? Akú úlohu zohrali Žiadosti slovenského národa spísané 
v Liptovskom Mikuláši? Akú úlohu v tom všetkom zohrala panovníčka Mária Terézia a Ľudovít Štúr?“  
Spkojnosť detí bola veliká, preto už teraz vieme, že s touto „kumpániou“ sa nevidíme poslednýkrát.

Fotogaléria ...

Video mp4 zip ...

Súbor
Oznamy_spravy