Naše dievčatá v okresnom kole Slávik Slovenska

12.5.2022 sa uskutočnilo na ZŠ Tupolevova okresné kolo 30. ročníka súťaže Slávik Slovenska. Atmosféra bola neopísateľná. Za najvzácnejšiu chvíľu ako pedagóg považujem situáciu, keď v čase čakania na výsledky, začali všetci účinkujúci spoločne a s radosťou spievať množstvo ľudových piesní.
Všetky naše žiačky vzorne reprezentovali školu v rámci svojich kategórií:

I. kategória: Hanka Matúšková z 1.A 
Hanka bola jedna z najmladších účastníčok a odvážne môžeme povedať, že jej usilovnosť pri nácviku, ale aj samotný spevácky výkon skutočne nesklamali. 

II. kategória: Soňa Šmýkalová zo 6.B
Sonička získala Čestné uznanie za spevácky výkon a bola označená ako Objav Okresného kola Slávik Slovenska. Hodnotíme túto kategóriu ako najsilnejšiu v konkurencii, a preto je toto uznanie pre nás vzácne. 

III. kategória: Eva Miklánková zo 7.A
Evička reprezentovala našu školu naozaj vzorným spôsobom a to môže byť jeden z dôvodov, vďaka ktorému si vybojovala krásne 3. miesto.

Dievčatám úprimne gratulujeme a veríme, že svoj veľký spevácky talent a lásku k hudbe budú rozvíjať i naďalej. 

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy