Záujem o domáce samotestovanie

Vážení  rodičia, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nás požiadalo, aby sme zistili záujem rodičov o antigénové testy na domáce použitie v rámci bezpečného návratu žiakov do škôl v nasledujúcom školskom roku 2022/2023 v súvislosti s ochorením COVID- 19.
Vopred zdôrazňujeme, že rodičia,  ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní pri výskyte COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR. 
V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste záujem o samotesty nahlásili do  3.6.2022 prostredníctvom internetovej žiackej knižky v sekcii „záujem o domáce samotestovanie“.  Škola následne testy objedná a ešte pred prázdninami rozdá všetkým žiakom, ktorých rodičia záujem potvrdili v IŽK. Žiakom, ktorí nastúpia do prvého ročníka budeme testy podľa prejaveného záujmu distribuovať v septembri. Rodičov budúcich prváčikov žiadame, aby zaznamenali záujem o samotesty prostredníctvom linku:

https://forms.gle/mL1KwSRoDYocDKWh7   /....tento link slúži pre nahlasovanie záujmu o samotesty len pre zákonných zástupcov detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka v septembri 2022 /


ďakujeme za spoluprácu

Oznamy_spravy