Ovorenie školského roka tak "máličko" ináč!?

Stíchlo sídlisko, stíchol vietor,
škola brány otvorila.
Všetkých žiakov malých, veľkých,
do náručia pritúlila.

A naozaj. Druhý september bol dňom, ktorý každý rok otvára školské brány pre stovky žiakov. Ten tohoročný bol predsa len iný, pretože okolo nás stále víri koronavírus a opatrnosti a 
opatrení bolo viac než dosť. No aj napriek tomu sa naši prváčikovia nebojácne zhromaždili a ruka v ruke so svojimi rodičmi, s kytičkami pestrofarebných kvetov a s nekonečne krásnym 
úsmevom na tvári už ráno stáli pred našou školou, aby do nej vstúpili po prvýkrát už ako žiaci.
A nebolo ich málo.Tento rok naša škola otvorila päť tried s 85 žiakmi prvej triedy. Pani učiteľky a pani vychovávateľky ich srdečne privítali, pripli im pestrofarebné mašličky na "skrášlenie" a potom
si ich slávnostne odviedli do pripravených a vyzdobených tried, kde ich školským rozhlasom privítala pani riaditeľka a zaželala im, aby sa im v našej škole nielen páčilo, ale predovšetkým darilo. 
Samozrejme nielen prváčikovia mali svoj "veľký" deň, ale určite aj naši starší žiaci, pred ktorými je veľa predsavzatí a cieľov. Zaželajme si teda spoločne veľa zdravia, veľa úspechov,veľa 
zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý plný nových objavov, aby ste milí naši žiaci 
vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku.
Úprimne si zaželajme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

Oznamy_spravy