Nástup do školy od 15.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia starostu MČ Bratislava – Petržalka, od 15.2.2021
otvárame prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.
Žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Organizácia prezenčného vzdelávania:

  • podľa pokynov, tak ako ste čítali v ozname Organizačné pokyny od 15.2.2021
  • pri nástupe do školy predkladajú zákonní zástupcovia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha)  a k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke;
  • rodičia (zákonní zástupcovia) nemôžu vstupovať do budovy školy.

 

Oznamy_spravy