Oznam pre žiakov 9. ročníka

Milí rodičia, žiaci 9-teho ročníka, vzhľadom k rozhodnutiu ministra školstva zo dňa  4. 1. 2021  a  26.1.2021 si dovoľujeme uverejniť aktuálne informácie o harmonograme prijímacieho konania:

Harmonogram prijímacieho konania bude nasledovný:

 • do 26. 2. 2021   stredná škola  zverejnení podmienky  prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie    špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl
 • do 8. 4. 2021 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy
 • do 16.4.2021   riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na stredné školy ( platné pre všetky odbory, aj talentové )

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania( talentové skúšky ) v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

Spôsob podávania prihlášok:

Zákonný zástupca žiaka si môže podať prihlášky na stredné školy nasledovne:
Dve prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností a schopností ( talentové skúšky)

 • sú to konzervatórium, bilingválne gymnázium, športové gymnázium, škola úžitkového vývarníctva, umelecké školy, školy so športovým zameraním (futbal, hokej, volejbal a iné druhy športových aktivít), odbor masér ( SZŠ ), pedagogické školy
  Prijímacie konanie na týchto školách je realizované talentovou skúškou.

Dve prihlášky na stredné školy, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností a schopností

 • sú to gymnázium, obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, odborné učilištia.

V prípade ďalších otázok nás kontaktuje.

Mgr. Renata Žákovičová - školský psychológ a výchovný poradca

+421947487704   e-mail: zakovicova.renata@gmail.com

 

Oznamy_spravy