Vzdelávanie žiakov od 8.3. 2021

Vážení rodičia !  

Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. /obaja zákonní zástupcovia, resp. samoživiteľ/  Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať potvrdením od zamestnávateľa.

2. Deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

3. Naďalej platí, /pre bod 1, aj 2/ že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní

4. Organizácia a forma vzdelávania bude závisieť od počtu žiakov.

5. Vzdelávanie ostatných žiakov bude pokračovať dištančnou formou.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva je  spustený prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. 


Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

                                                                      

 Rozhodnutie ministra školstva

https://www.minedu.sk/data/att/18916.pdf

Návrat detí do škôl 

https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf

 

Oznamy_spravy