Zápis detí do prvého ročníka

Zápis detí do 1. ročníka na  ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8 sa uskutoční v dňoch 9. a 10 apríla 2021 (piatok a sobota).  

Keďže v súčasnej výnimočnej situácii nie je možné zorganizovať zápis detí klasickým spôsobom, očakávame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s ním vypracujeme usmernenie pre zabezpečenie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ, ktorú zverejníme na stránke našej školy.
Elektronickú prihlášku zverejníme od 01.04.2021

Oznamy_spravy