Organizácia vyučovania od 8.3.2021

Na základe Rozhodnutia starostu MČ Bratislava - Petržalka zo dňa 5.3.2021  Vám oznamujeme, že od 8.3.2021 sa žiaci 1. - 9. ročníka budú vzdelávať dištančne. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať len na 1. stupni a to pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a  pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti a žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Všetci žiaci sú zo stravy odhlásení.

Ďakujeme za porozumenie

vedenie školy

Rozhodnutie ...

Súbor
Oznamy_spravy