Budúci týždeň pokračujeme v nezmenenom režime

Vážení rodičia,

v budúcom týždni (od 15.3.2021 do 19.3.2021)  pokračujeme v nezmenenom režime. Škola je otvorená na prezenčné vyučovanie iba pre tých žiakov, ktorých zákonní zástupcovia patria buď do kritickej infraštruktúry, alebo im ich zamestnávateľ neumožňuje vykonávať prácu z domu (tzv. home office).

V prípade, že sa u Vás  (v rámci podmienok) niečo zmenilo a dieťa by malo nastúpiť do školy, kontaktujte, prosím, vedenie školy.

Naďalej zostávajú v platnosti schválené podmienky (negativita testu zákonného zástupcu, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a čestné vyhlásenie rodičov o nutnosti prezenčnej práce).

Ďakujeme za spoluprácu. S pozdravom vedenie školy.

Oznamy_spravy