Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

Organizácia školského vyučovania 2.9.2021

1. ročník       

Zhromaždenie  žiakov s rodičmi o 7:45 – 8:00 pred hlavným vchodom ZŠ – pripínanie mašličiek, zber vyplneného a podpísaného Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťaťa.

Otvorenie školského roka 2021/2022.

Presun do tried. Rodičia – jeden zákonný zástupca, ktorý sa chce zúčastniť otvorenia školského roka triednou učiteľkou v triede, musí odovzdať pri vstupe Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (dokumenty si môžete vyzdvihnúť aj na bráne školy).
Žiaci aj rodičia musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (nos aj ústa).
Po úvodnom otvorení v triedach bude stretnutie rodičov – základné informácie.
Žiaci si prvý deň donesú školskú tašku, bez prezuviek.

2. – 4. ročník  

Zhromaždenie žiakov pri bočnom vchode 1. stupeň 7:45 – 8:00. Žiaci pred vchodom do budovy školy odovzdajú vyplnené a podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“ triednej učiteľke. Potom pôjdu do tried s pani učiteľkami. Každý žiak musí mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (nos aj ústa).
Koniec vyučovania 9:30h, žiaci idú buď domov (v doprovode rodiča, alebo sami s lístkom) alebo do ŠKD.
Obed sa bude vydávať od 10:30.

5. – 9. ročník

Zhromaždenie žiakov pri bočnom vchode 2. stupeň 8:15 – 8:30. Žiaci pred vchodom do budovy školy odovzdajú vyplnené a podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“ triednej učiteľovi. Potom pôjdu do tried s triednymi učiteľmi. Každý žiak musí mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (nos aj ústa).
Koniec vyučovania 10:00h.
Obedy pre 2. stupeň sa pre rekonštrukciu školskej kuchyne budú vydávať až od októbra.

Organizácia školského vyučovania od 3.9.2021

Z organizačných dôvodov(rekonštrukcia kuchyne) bude vyučovanie v mesiaci september so skrátenými vyučovacími hodinami na 40 minút.

 1. hodina 8:00 – 8:40
 2. hodina  8:55 – 9:35
 3. hodina  9:45 – 10:25
 4. hodina 10:45 – 11:25
 5. hodina 11:35 – 12:15
 6. hodina 12:25 – 13:05

Žiaci si donesú prezuvky a čipy, ktoré im rozdajú učitelia 2.9.2021.

Rozvrh hodín 3.9.2021

 • 1. ročník         3 vyučovacie hodiny
 • 2.- 4. ročník    4 vyučovacie hodiny
 • 5.-9. ročník     5 vyučovacích hodín

 Program: rozdávanie učebníc

 Rozvrh hodín 6.9.2021

 • 1. ročník         3 vyučovacie hodiny
 • 2.- 4. ročník    4 vyučovacie hodiny
 • 5.-9. ročník     5 vyučovacích hodín

 Program:  

 • Triedna komunita
 • Rozdávanie učebníc
 • Informácie o programe od 7.9.-10.9.2021

    

ŠKD  (školský klub detí)

Činnosť v ŠKD 2.9.2021 (štvrtok)

 • Ranná činnosť ŠKD 2.9.2021 nebude.
 • 1. - 4. ročník   do 16:00 h

Činnosť ŠKD  od  3.9.2021

 •  Činnosť ŠKD od 3.9.2021 do 17:00 h.

Ranná činnosť ŠKD   od 6:30 h do 7:40 h

 Vzhľadom na vydané opatrenia v súvislosti s Covidom 19 prosíme rodičov, aby svoje deti nechávali v rannej ŠKD len v nevyhnutnom prípade. Organizačné zabezpečenie splnenia podmienok RÚVZ nevieme zabezpečiť.

  Prílohy: 

 

                                                                                                          Mgr. Zora Dóczyová, v.r.

                                                                                                                riaditeľka školy

Oznamy_spravy