Karanténa 3.B a 2.C

Milí rodičia, z dôvodu pozitivity pedagogického zamestnanca, ide trieda  do karantény. Dátum posledného stretnutia s pozitívnym utorok 25.1.2022. Karanténa začína v stredu 26.1.2022 a končí 30.1.2022 vrátane(do školy nastupujú pondelok 31.1.2022). Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Karanténu treba nahlásiť detskému lekárovi. Ostatní z rodiny idú do karantény, až keby žiaci mali akékoľvek príznaky ochorenia.  Online vyučovanie je povinné, v prípade neúčasti musí rodič žiaka ospravedlniť. 

Oznamy_spravy