Karanténa 7.B

Milí rodičia, z dôvodu pozitivity žiaka, ide trieda do karantény. Dátum posledného stretnutia s pozitívnym štvrtok 3.2.2022.
Karanténa začína v piatok 4.2.2022 a končí 8.2.2022 vrátane(do školy nastupujú stredu 9.2.2022). Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič žiaka nemusí kontaktovať všeobecného lekára. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič žiaka telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole. V prípade, že príde do úzkeho kontaktu v triede alebo v skupine s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19: • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
V prípade opätovného pozitívneho výsledku Ag samotestu rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, žiak nenastupuje do školy. • Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ - môžete podať cez IŽK - Školu na webe. Online vyučovanie je povinné, v prípade neúčasti musí rodič žiaka ospravedlniť.

Oznamy_spravy