Organizácia posledného vyučovacieho dňa 30.06.2022

1.stupeň

  • 08:00 - nástup do školy
  • do 10:00 - vyhodnotenie
  • od 10:00 - možný odchod detí /bez obeda/
  • 10:30 ŠKD - obed
  • činnosť ŠKD do 15:00

2.stupeň

  • 08:00 - nástup do školy
  • do 10:30 - vyhodnotenie
  • 10:30 - obed, odchod domov
Oznamy_spravy