Po stopách predkov - Stredovek

Naše putovanie po stopách predkov sa zastavilo v období stredoveku. Nastáva spojenie dedičstva Rímskej ríše s barbarskou kultúrou Germánov, Keltov a Slovanov. Nositeľom vzdelanosti je cirkev. Územie Európy je rozdelené na kráľovstvá, vládne im kráľ. Pomocou svojich vazalov kráľ spravuje územie, vedie obranné a útočné vojny. Právo sa mení od tradičného-zvykového na písané, kráľ vydáva zákonníky, privilégiá a colné predpisy. Cirkevné právo je záväzné pre všetkých.
Kultúra je bohatá v oblasti písomníctva (kroniky, legendy, ságy), architektúry (baziliky, katedrály, hrady, mestá), výtvarného umenia (krídlové oltáre, fresky, mozaiky, sochy aplikované ako výzdoba katedrál aj samostatne stojace), užitého umenia (koberce, tapisérie, tkaniny, zbrane, šperk, relikviáre, keramika, sklo), hudby i literatúry, ale aj známe mučiarne.
Túto teóriu sa štvrtáci rozhodli overiť v praxi, vydali sa preto do Múzea mesta Bratislavy. Prezreli a na vlastné oči videli Dejiny obyvateľov Bratislavy cez ich   zbierkové predmety, ako aj prostredníctvom dotykových obrazoviek.  Navštívili i vežu starej radnice. Dozvedeli sa, že bola pôvodne 4-podlažná, ukončená terasou chránenou cimburím. Neskôr, po zemetrasení bola osadená na ochodzu kamenná balustráda a do niky na nároží veže zo strany Kostolnej uličky umiestnená  polychrómovaná a zlátená kamenná socha Panny Márie - patrónky Uhorska. Svoju dnešné podobu dostala veža po požiari v roku 1733. Výhľad z nej bol nádherný. Prezreli si i pozostatok mučiarne, keďže v tomto období bolo dovolené mučiť pomocou všelijakých zariadení. Časová os sa posunula o jedno políčko vpred!

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy