Správa z Kampane Červené stužky 2019

 

MOTTO: Život má cenu  motýlích krídel ..!

Už dvanásty rok po sebe sa zapájame do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu aj k zdraviu a  životu druhých. Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2019:
O blížiacom sa Dni boja proti AIDS, o plánovaných aktivitách v rámci kampane sme žiakov, všetkých zamestnancov informovali prostredníctvom plagátikov kampane Červené stužky a harmonogramu. Plagáty a svojpomocne vyrobené informačné letáky sme vyvesili na viditeľných miestach. Pre učiteľov a žiakov boli všetky informácie dostupné na nástenke žiackeho parlamentu alebo na prechodových dverách pri triedach. Rodičia a hostia boli informovaní prostredníctvom informačných letákov vyvesených na vstupných dverách do školy. Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 25. novembra do 1. decembra 2019. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili samotní žiaci pod vedením učiteľov. 
Výsledky súťaže sme vyhlásili v školskom rozhlase a všetky fotografie sme zverejnili na webovej stránke školy.
Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia obľúbená aktivita Živá stužka, ktorú vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa spolu s učiteľmi vo vestibule školy. Jednu stužku vytvorili v odtieňoch červenej farby s pozdravom na oslavu života a následne vytvorili druhú stužku otočením chrbátu a čupnutím, ako kvet, ktorý sa zatvára, keď sa stmieva. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získavajú žiaci na hodinách biológie a v diskusii s triednymi učiteľmi.
Žiacky parlament pripravil na základe hlasovania detí harmonogram zápasov pre žiakov 2.stupňa. Žiaci na 1.stupni pod vedením pani učiteľky si zatancovali v rytmoch zumby. Mladší aj starší žiaci sa zapojili do osláv dňa športovými súťažami vo vybíjanej a prehadzovanej. A hoci každý jeden žiak vydal zo seba maximum, nešlo o víťazstvo, ale o vôľu podporiť dobrú myšlienku a zabaviť sa pri tom. Žiaci preukázali solidaritu a schopnosť spojiť sa pre dobro veci. V 2.polroku máme naplánovanú prednášku o obchode a predaji s ľudským mäsom v spolupráci s OR PZ Bratislava V. Spoločne sme zažili veľmi príjemné športové dopoludnie a svojimi aktivitami sme podporili tých, ktorí každodenne bojujú s nepriazňou osudu.

Fotogaléria ...

 

cervene stuzkycervene stuzky