2% dane

Vážení rodičia, rodinní príslušníci !

V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí v uplynulom roku podporili našu školu s 2%-mi dane....
Nakúpili sme vybavenie ŠKD herne kreslá, nové stoly a stoličky, čím sa nám podarilo prostredie herne trochu zmodernizovať a zútulniť.

Aj tento rok by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pomohli škole, tým aj vlastným deťom. Zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii.
Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Anatolija Karpova, Černyševského 8. Ak sa nerozhodnete inak, daň sa odvedie štátu. Ale pre nás by to znamenalo veľmi veľa.  
Finančné prostriedky by sme chceli použiť na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu a skvalitnenie vybavenia školy.

Vyplnené a podpísané "Vyhlásenie" spolu s originálnym "Potvrdením od zamestnávateľa" môžete:

  • vhodiť do našej poštovej schránky umiestnenej na budove školy 
  • odovzdať zamestnancovi školy každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hod.
  • odoslať poštou na adresu školy (nie doporučene)

Za pomoc vám vopred ďakujeme.
                            
Mgr. Zora Dóczyová, v.r.  riaditeľka školy

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO:  30786011
Právna forma:   Občianske združenie
Obchodné meno (názov):   Rodičovské združenie pri Základnej škole, Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Sídlo – Ulica: Černyševského
Súpisné/orientačné číslo: 8
PSČ: 85101
Obec: Bratislava

Tlačivo na vypĺňanie rukou nájdete aj na našej webovej stránke.
Na vypĺňanie elektronicky môžete použiť link Daňového úradu:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html

S vypĺňaním vám radi pomôžeme na sekretariáte školy. Prílohu Vyhlásenia o poukázaní podielu dane tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. Vyplnené dokumenty je potrebné zaslať na príslušný daňový úrad, alebo priniesť do školy. Sústredené dokumenty zašleme za vás. Ak si podávate daňové priznanie sami, vyhlásenie je súčasťou tlačiva na zúčtovanie dane.

File: Vyhlásenie o poukazaní podielu dane za rok 20XX - predvyplnené tlačivo

Súbor
Oznamy_spravy