Oznamy

Aktuálna informácia

Vážení rodičia! Na základe dnešného rozhodnutia starostu Petržalky sa otvorenie škôl odkladá.  O tom, či školy budú  otvorené od utorka 9.2.2021 sa rozhodne v závislosti od výsledkov víkendového testovania v okrese Bratislava V.

Víkendové testovanie

Vážení zákonní zástupcovia,

na našej škole bude cez víkend 06.02.2021 a 07.02.2021 prebiehať testovanie čase od 8:00 do 18:00.
MOM ponúka rýchlu registráciu vďaka elektronickým čítačkám a výsledok do SMS. V prípade záujmu je možné dostať aj výsledok formou certifikátu.

Prikladáme link aj na iné odberné miesta vrámci MČ Petržalka.

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia,

na základe informácii MŠVVaŠ všetci žiaci základnej školy budú od 1.02.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Informácie k nástupu žiakov na prezenčné vzdelávanie dostanete cez školu na webe (IŽK) a budú uverejnené aj na stránke školy.

Vedenie školy

Oznam o poplatkoch ŠKD

Vážení rodičia, poplatky za ŠKD v mesiaci január neplatíte. (To neplatí pre deti, ktoré v mesiaci január navštevujú školský klub podľa výnimiek MŠVVaŠ.) Tí, ktorí ste platby už zaplatili, budú vám presunuté na ďalší mesiac.

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že Miestne zastupiteľstvo MČ  Bratislava - Petržalka schválilo VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka (zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 € na žiaka paušálne za kalendárny mesiac, deti, ktoré si nosia stravu z domu  platia paušál 5 € na žiaka mesačne).

Prihlásiť sa na odber Oznamy