Oznamy

HARMONOGRAM - Utorok 30. 06. 2020

8:00          Nástup žiakov do školy – v triedach      
8:30          Vestibul 9. ročník rozlúčka – vyhodnotenie,
                 rozdanie vysvedčení a s posledným zvonením opustenie školy

9:00          Príhovor RŠ pre 1. a 2. stupeň – školský rozhlas
9:15          1. stupeň - Pochvaly RŠ

Dôležitý oznam ...

Vážení rodičia,
prosíme vás o zhovievavosť vzhľadom k technickým problémom v stravovacom systéme.
Zobrazované zostatky sa nezakladajú na skutočnosti.
Na odstránení závad sa pracuje.
Skutočný stav vám vie pani vedúca ŠJ na požiadanie vyčísliť.
Ďakujeme za pochopenie.

Zora Dóczyová
riaditeľka školy

Prihlásiť sa na odber Oznamy