Červené stužky

Kampaň Červené stužky 2020

Do kampane Červené stužky sme sa zapojili aj tento školský rok netradičným spôsobom, vzhľadom na opatrenia
v čase druhej korona-krízy. Do kampane sme sa zapojili aktivitami ako napríklad: vešaním plagátov na nástenkách v triedach na 1.stupni a viditeľných miestach v priestoroch školy, nosením vytvorených červených štužiek pri príležitosti Dňa boja proti pohlavnej chorobe AIDS.
Triedni učitelia sprístupnili informácie o tejto chorobe žiakom primerane veku na triednickej hodine na 1.stupni a

Kampaň Červené stužky 2020

Do kampane Červené stužky sme sa zapojili aj tento školský rok netradičným spôsobom, vzhľadom na opatrenia v čase druhej korona-krízy. Do kampane sme sa zapojili aktivitami ako napríklad: vešaním plagátov na nástenkách v triedach na 1.stupni a viditeľných miestach v priestoroch školy, nosením vytvorených červených štužiek pri príležitosti Dňa boja proti pohlavnej chorobe AIDS.

Prihlásiť sa na odber Červené stužky