Oznamy

OZNÁMENIE

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna na 16.10.2020 pre triedy 1.C , 1.E, 4.B, 4.C na základe nariadenia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnanca.
Karanténa je nariadená v triedach 1.C , 1.E, 4.B, 4.C v termíne do 17.10.2020 (vrátane).
Žiaci a zamestnanci:

G Suite for Education

Vážení rodičia!
Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8 Bratislava využila ponuku zriaďovateľa – MČ Petržalka a rozhodla sa používať v rámci vyučovacieho procesu a dištančného vzdelávania G Suite for Education. Toto rozhodnutie je na základe 93% súhlasu Vás rodičov. Deti, ktorých rodičia nedali súhlas,  budú v prípade potreby dostávať úlohy inou formou. Môžem Vás ubezpečiť, že žiadne osobné údaje nebudú zverejňované, všetko bude v súlade s GDPR. Táto služba bude slúžiť výhradne na vzdelávanie detí. 

Brigáda

Milí rodičia.
Z dôvodu nepriaznivého počasia rušíme brigády na úpravu okolia školy túto stredu a štvrtok 14. a 15.10.2020.
Brigáda na sťahovanie nábytku vo štvrtok 15.10.2020 zostáva. Boli by sme radi, ak by sa k nám ešte niekto pripojil. Stretnutie tých, čo pôjdu na Jarabinkovu bude o 16:00 pred školou. Ostatní môžu prísť okolo 17:00, budeme vykladať nábytok  v škole.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete zavolať:  Zora Dóczyová +421947487700. Ďakujeme. 

Úprava prevádzky činnosti ŠKD

Vážení rodičia, 
vzhľadom k  mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19, v súlade s platnými usmerneniami MŠVVaŠ SR  a hygienicko-epidemiologickými opatreniami, a z toho vyplývajúcej nevyhnutnosti minimalizovať premiešavanie jednotlivých tried,  od 15.10.2020 týmto upravujeme prevádzku činnosti ŠKD:

Ranná činnosť  ŠKD bude ako doteraz v čase od 6:30 do 7:20 hod. – vo vestibule školy (prosím zvážte jej nutnosť ),potom deti odchádzajú do svojich kmeňových tried. 

Aktuálne ...

Vážení rodičia! Na základe dnešného vyhlásenia krízového štábu a ministra školstva upozorňujem všetkých žiakov a zamestnancov školy na povinné nosenie rúšok. Toto nariadenie od 12.10.2020 nadobúda platnosť aj pre žiakov 1. stupňa. Upozorňujem, že nariadenie platí v interiéri školy, ale aj exteriéri pri uskutočňovaní výučby, činnosti alebo prestávky vonku. Krúžková činnosť v škole sa môže organizovať len v prípade, ak sa dá uskutočniť dištančnou formou, alebo je pre skupinu detí, ktoré sa nepremiešavajú.

Prihlásiť sa na odber Oznamy