ZAMERANIE ŠKOLY

Motto: „V každom dieťati je čosi dobré, pomôžme mu to objaviť.“

Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2.septembra 1988. Čestný názov získala 5.decembra 2018.

Prihlásiť sa na odber