Pokyny k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu od 15.6.2020