Pokyny k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu od 22.6.2020