Dôležitý oznam ...

Vážení rodičia,
prosíme vás o zhovievavosť vzhľadom k technickým problémom v stravovacom systéme.
Zobrazované zostatky sa nezakladajú na skutočnosti.
Na odstránení závad sa pracuje.
Skutočný stav vám vie pani vedúca ŠJ na požiadanie vyčísliť.
Ďakujeme za pochopenie.

Zora Dóczyová
riaditeľka školy

Oznamy_spravy