HARMONOGRAM - Utorok 30. 06. 2020

8:00          Nástup žiakov do školy – v triedach      
8:30          Vestibul 9. ročník rozlúčka – vyhodnotenie,
                 rozdanie vysvedčení a s posledným zvonením opustenie školy

9:00          Príhovor RŠ pre 1. a 2. stupeň – školský rozhlas
9:15          1. stupeň - Pochvaly RŠ
9:30          2. stupeň - Pochvaly RŠ
9:30          2. stupeň - Pokarhania RŠ
10:00        Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, môžu odísť domov
10:00        Obed pre žiakov 2. stupňa
10:30        Obed pre žiakov 1. stupňa               

  • V prípade, že deti nechcú obedovať v ŠJ, musia sa odhlásiť do piatku 26.6.2020.
  • Žiaci, ktorí prídu do školy prvýkrát v deň vysvedčenia, musia mať so sebou vyhlásenie.
  • Žiaci, ktorí sa nezúčastnia odovzdávania vysvedčenia, môžu prísť pre vysvedčenie od 10,30 do 11,00 (dohodnutie termínu s tried. uč.)
  • Od 1. do 3. 7. 2020 budú nevyzdvihnuté vysvedčenia sústredené v kancelárii zrš.
  • Činnosť ŠKD  do 14,00 hod.
Oznamy_spravy