Organizácia začiatku školského roka 2020/2021

Nástup:

Žiaci vstupujú do školy hlavným a bočnými vchodmi podľa rozpisu. Každý žiak odovzdá pri vstupe do školy vyplnené:

Dokumenty (obojstranne odfotené) sú sprístupnené v euroobale na dverách hlavného vchodu.

 • 8:00     1.ročník - hlavný vchod + ranný filter
 • 8:45     2. - 4.ročník - bočný vchod č. 1 + ranný filter
 • 9:00     5. - 9.ročník - bočný vchod č. 2 + ranný filter

Žiaci sa po prístupe do školy zaevidujú čipom. Prváci a noví žiaci si čipy vyzdvihnú u svojich triednych učiteľov.

Činnosť v triedach

1. ročník

 • 8:00     ranný filter, žiaci idú do tried v sprievode len so zákonným zástupcom (v rúšku). Deti si môžu po príchode do triedy rúško zložiť.
 • 8:05     slávnostný príhovor riaditeľky školy cez školský rozhlas
 • 8:10 - 9:00 základné informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka
 • 9:00 – 9:30 deti, ktoré zostávajú v škole, budú s pani učiteľkou v triede
   

Triedny aktív pre rodičov žiakov 1. ročníka sa bude konať 3.9.2020 o 17:00 hodine.

 • 2. - 4. ročník do 10:30 h - rúško si môžu zložiť po príchode do triedy
 • 5. - 9. ročník do 10.45 h - rúško si neskladajú po príchode do triedy

 

OBED sa bude vydávať v čase od 10:45

Všetci žiaci (okrem prvákov a nových žiakov školy), ktorí zaplatia do 31.8.2020 poplatok za stravu sa musia prihlásiť cez aplikáciu strava.cz alebo mailom  sjzscerba@zscerba.edu.sk

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom stravovania môžete zavolať na  +421262244108

ŠKD  (školský klub detí)

Činnosť v ŠKD 2.9.2020 (streda)

 • 1. ročník          od  9:30 – 16:00 h
 • 2. - 4. ročník   od 10:30 - 16:00 h

Činnosť ŠKD  od  3.9.2020

 • Činnosť do 17:00 h.
 • Ranná činnosť od 6:30 h do 7:40 h

Vzhľadom na vydané opatrenia v súvislosti s Covidom 19 prosíme rodičov, aby svoje deti nechávali v rannej ŠKD len v nevyhnutnom prípade (zatiaľ do 20.9.2020).
Organizačné zabezpečenie splnenia podmienok RÚVZ nevieme zabezpečiť.

 

 Mgr. Zora Dóczyová, v.r.
 riaditeľka školy

Oznamy_spravy