Prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa od 22.03.2021

Vážení rodičia ,

Na základe rozhodnutia starostu MČ Bratislava – Petržalka od 22.3.2021 ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8 otvára prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 4. ročníka.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o spoluprácu. To ako bude pokračovať prezenčná výuka je v rukách nás všetkých. V prípade akejkoľvek zmeny či personálnej, či inej skutočnosti (napríklad pozitivita v niektorej triede) to môže viesť k návratu dištančnej výučby jednej alebo viacerých tried. Opatrenia, ktoré sme urobili sú v snahe dodržať všetky nariadenia, aby deti, učitelia aj vy rodičia ste mali istotu, že škola je bezpečným miestom.

Organizácia prezenčného vzdelávania:

  • pri nástupe do školy predkladajú zákonní zástupcovia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha)  a k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke;
  • rodičia (zákonní zástupcovia) nemôžu vstupovať do budovy školy
  • rozvrh hodín bude podľa pokynov triednej učiteľky, v niektorých triedach budú mať žiaci aj blokové vyučovanie a podľa počasia a možností, čo najviac času tráviť vonku.

Školský klub detí:

  • ZŠ Anatolija Karpova Černyševského 8 z organizačných dôvodov vie zabezpečiť činnosť ŠKD len pre žiakov 1. – 3 ročníka.
  • Činnosť školského klubu bude v čase 7,00 – 7,20 (potom už budú deti v triedach so svojimi pani učiteľkami)  a od skončenia vyučovania do 16,30. Každá trieda bude mať samostatné oddelenie, žiaci sa popoludní nebudú spájať.
  • Vyberanie detí cez videovrátnika – prosíme o dodržiavanie odstupov.

Školská jedáleň:

  • Všetky deti, ktoré prihlásite na stravu svojim triednym učiteľkám, pani vedúca školskej jedálne v pondelok ráno prihlási na stravu. V prípade, že sa vaše dieťa v ďalšie dni nezúčastní na prezenčnom vyučovaní, prosím odhlásiť stravu cez aplikáciu, alebo mail, prípadne telefonicky.

Prosíme Vás, aby ste v prípade akejkoľvek zmeny zdravotného stavu zákonného zástupcu (zistenie pozitivity) alebo dieťaťa nahlásili danú skutočnosť triednej učiteľke a vedeniu školy.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na návrat Vašich detí do školy.

S pozdravom vedenie školy

Tlačivá si môžete stiahnuť TU:

 

 

Oznamy_spravy