Učitelia

MAIL: priezvisko.meno@zscerba.petrzalka.sk

Meno a Priezvisko Mail Druh výk. práce
Ambrusová Andrea, Mgr. ambrusova.andrea  Triedna učiteľka 3.A.
Benková Ľubica, Mgr. benkova.lubica  Triedna učiteľka 1.C.
Bukaiová Sandra, Mgr. bukaiova.sandra  Triedna učiteľka 1.E.
Erika Čurma Fabianová, Mgr. fabianova.erika Pedagogický asistent
Darázsová Iveta, Ing. darazsova.iveta  Triedna učiteľka 7.C.
Dobošová Kristína, Mgr. dobosova.kristina  Triedna učiteľka 5.B.
Dvorská Adriana, Mgr. dvorska.adriana  Školský špeciálny pedagóg
Ekešiová Alena, Bc. ekesiova.alena  Pedagogický asistent
Endrychová Veronika Klára, Mgr. endrychova.veronika  Katechétka - katolícke náboženstvo
Fucsíková Michaela, Mgr. fucsikova.michaela  Vychovávateľka
Gočíková Erika, Mgr. gocikova.erika  Triedna učiteľka 5.A.
Gričová Miroslava, Mgr. gricova.miroslava  Triedna učiteľka 9.A.
Hícová Miriama, Mgr. hicova.miriama  Triedna učiteľka 7.B.
Hodosyová Marcela, Ing. hodosyova.marcela  Učiteľka informatiky
Holovinová Kristína, Mgr. holovinova.kristina  Triedna učiteľka 2.C.
Ivan Vladimír, Mgr. ivan.vladimir  Učiteľ
Ivanová Martina, Mgr. ivanova.martina  Triedna učiteľka 3.C.
Juhászová Ivana juhaszova.ivana  Vychovávateľka
Kaziková Elena, PaedDr. kazikova.elena  Vychovávateľka
Kokavcová Katarína, Mgr. kokavcova.katarina  Triedna učiteľka 1.B.
Kuchtiaková Michaela, Bc. kuchtiakova.michaela  Pedagogický asistent
Kyselová Linda, Mgr. kyselova.linda  Triedna učiteľka 7.A.
Lanžová Eliška, Mgr. lanzova.eliska  Vychovávateľka
Macková Ivana, Mgr. mackova.ivana  Triedna učiteľka 5.C.
Marková Valéria, Mgr. markova.valeria  Triedna učiteľka 4.A.
Mastiľáková Marcela, Mgr. mastilakova.marcela  Vychovávateľka
Matiašková Diana, Mgr. matiaskova.diana  Učiteľka, Pedagogický asistent
Mattošová Eva mattosova.eva  Vychovávateľka
Matúšková Petra, Mgr. matuskova.petra  Vedúca vychovávateliek
Mayerová Janka, Bc. mayerova.janka  Pedagogický asistent
Mesárošová Nikoleta, Bc. mesarosova.nikoleta  Triedna učiteľka 2.B.
Miklášová Erika, Mgr. miklasova.erika  Učiteľka
Obert Marcela, Mgr. obert.marcela  Triedna učiteľka 4.B.
Palkovičová Eva, Mgr. palkovicova.eva  Triedna učiteľka 1.D.
Pavlíková Anna, PaedDr. pavlikova.anna  Triedna učiteľka 6.B.
Pelecháčová Lenka, Mgr. pelechacova.lenka  Triedna učiteľka 2.D.
Pelikán Jozef, PhDr. pelikan.jozef Pedagogický asistent
Pethöová Monika, Mgr. pethoova.monika  Zástupkyňa pre 1. stupeň
Pravdová Magda, Mgr. pravdova.magda  Školský špeciálny pedagóg
Regulyová Lucia, Mgr. regulyova.lucia  Triedna učiteľka 6.A.
Soboňová Andrea, Mgr. sobonova.andrea  Školská psychologička
Sojková Adriána, Mgr. sojkova.adriana  Triedna učiteľka 2.A.
Šuhajda Jozef, Mgr. suhajda.jozef  Triedna učiteľka 8.A.
Teplická Janette, Mgr. teplicka.janette  Zástupkyňa pre 2. stupeň
Tomková Ewa, Mgr. tomkova.ewa  Triedna učiteľka 3.B.
Trangošová Iveta, Mgr. trangosova.iveta  Triedna učiteľka 1.A.
Zlatošová Alena zlatosova.alena  Vychovávateľka
Žákovičová Renáta, Mgr. zakovicova.renata  Školská psychologička, Výchovná poradkyňa