Stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia, ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023, je potrebné vypísať zápisný lístok  stravníka /len 1. ročník, noví stravníci a deti z Ukrajiny/ zverejnený na stránke školy. Podpísaný lístok treba vrátiť buď osobne alebo emailom do 30.8.2022  na:

sjzscerba@zscerba.edu.sk 

Platba na september:

  • I.st. 32,- € 
  • II.st.35,- €

Diéty:            

  • I.st. 37,- € 
  • II.st.39,- €

 

Platbu za stravné treba uhradiť najneskôr do 31.8.2022.

Na mesiac september 2022 sú všetci stravníci odhlásení. Ak sa chcete stravovať od 5.9.2022, treba sa prihlásiť cez aplikáciu strava CZ, alebo telefonicky  0947 487 708, alebo emailom. Najlepšie do 31.8.2022.    

Prosíme rodičov, aby si nastavili trvalé platby I.st.32,- €,  II.st.36,- € vždy ku dňu 25.-teho mesiac vopred. Ak nebudete mať dostatočný kredit na začiatku mesiaca, program stravníka zablokuje a nedostane obed pokiaľ nepríde úhrada.

Ďakujeme

Vedúca školskej jedálne - Knotková Zlata.

Zápisný lístok:

Zapisny listok stravnika 1stupen.zip

Zapisny listok stravnika 1stupen.pdf

Zapisny listok stravnika 1stupen_dieta.zip

Zapisny listok stravnika 1stupen_dieta.pdf

Zapisny listok stravnika 2stupen.zip

Zapisny listok stravnika 2stupen.pdf

Zapisny listok stravnika 2stupen_dieta.zip

Zapisny listok stravnika 2stupen_dieta.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Oznamy_spravy