Šach

Od školského roka 2019/2020 sme začali s výučbou šachu v prvom ročníku (1.C – 16 detí) v rámci disponibilných hodín.Veľa žiakov našej školy navštevovalo šachový krúžok aj v rámci našich krúžkov, ale aj v rôznych iných pri šachových kluboch.
Zistili sme, že niektorým žiakom s poruchami pozornosti to prospieva. Nakoľko už existujú aj učebné osnovy pre tento predmet a hlavne aj Čestný názov školy nás zaväzuje odborne sa zaoberať a žiť so šachom, tak sme to zakomponovali do našich osnov. 
Garantom a vyučujúcim predmetu je Ing. Rudolf  Diviak, ktorý má odbornú spôsobilosť získanú od Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE). Je držiteľ 3. kvalifikačného stupňa z päťstupňovej stupnice – FIDE Instructor. Pre výuku používame metodiku absolventov Katedry šachu (Moskva), ktorú vypracovali šachový veľmajstri Archipov, Čechov, Komljakov. Deti pracujú intenzívne, dosahujú pokrok v emocionálnom pripútaní k predmetu, aj pokrok v dosahovaní zručností.
Okrem voliteľného predmetu šach, pôsobí v škole aj dobrovoľný šachový krúžok. Škola spolupracuje s Medzinárodnou šachovou akadémiou Interchess. V budove školy je stredisko talentovanej mládeže, ktoré navštevuje už aj jeden žiak šachovej triedy.

Prínosy, ktoré očakávame od šachu:

  • abstrakcia pomáha rozvíjať schémy myslenia;
  • šach učí deti rešpektovať pravidlá;
  • šach nie je možné hrať bez prehier, deti sa učia prehrávať – prekonávať pády a znovu vstať a bojovať;
  • šach pomáha formovať sociálne vzťahy v kolektíve, ktoré sú aj priateľské, aj konkurenčné. Je to model atmosféry v mentálne vyspelej komunite dospelých .

Rodičia vyjadrujú svoju spokojnosť, hoci šach ako vyučovací predmet ešte krátko existuje v našom Školskom programe. Možno aj to je na spomenutie, že niektorí rodičia, či starí rodičia spolu so svojimi ratolesťami začali hrať šach. V tomto smere prispieva aj k rodičovskej pozornosti, čo dieťa vníma veľmi pozitívne. K hre, pretože deti šach  tak vnímajú, je potrebné, aby mali, či časom získali kladný vzťah.

Vyučovací proces